Přijměte mé nejsrdečnější pozvání na

komorní koncert Jubilanti a jejich hosté, který se uskuteční dne 24. října 2017 od 19:30 v prostorách koncertní síně
SV. Vavřince, Hellichova 18, Praha 1.

 

Večerem provází Jan Pěruška a Doc. MUDr. Petr Čáp, PhD.