Biografie

Michal Müller (* 20. června 1956, Praha) je český hudební skladatel a muzikolog.

 

Michal Müller je autorem velkého počtu skladeb komorních, symfonických, vokálních i skladeb pro sólové nástroje.

 

Jeho kompozice jsou uváděny na koncertních pódiích i festivalech po celém světě. Prvních ocenění se dočkal již na začátku druhého ročníku studia skladby, jeho největší úspěch poslední doby je první cena na mezinárodní soutěži skladatelů v Lucemburku v roce 2017. Ceněna jsou i jeho díla scénická (například komorní balety, uváděné na festivalech baletu a pantomimy), scénické syntézy a různé pořady. Jeho pořad Doteky z roku 1986 získal různá ocenění a zazněl na přehlídkách nejúspěšnějších pořadů a po dobu několika let patřil mezi nejvíce reprízované pořady. Michal Müller je jedním z průkopníků sofistikované prostorové hudby po roce 1990 v Česku.

 

Michal Müller

se narodil 20. června 1956 v Praze. 

 

Od nejútlejšího dětství projevoval výrazný hudební talent. Když rodiče zjistili, že s bezchybnou samozřejmostí reprodukuje prakticky vše, co kolem sebe slyší, dali jej do učení k profesorce klavíru Elišce Kleinové. Schopnost slyšení, představivosti a fotografické paměti pak často využíval k tomu, že většinu skladeb dopředu necvičil, pouze si je přečetl v notách, zapamatoval a pak je rovnou zahrál.

   

V roce 1972 nastoupil na konzervatoř, ale k překvapení všech si nevybral klavír, ale violu, na kterou se připravil za jediný rok bez jakékoliv předchozí violové nebo houslové průpravy. Proto první roky musel s tímto handicapem tvrdě bojovat a rozhodně nemohl uplatnit bez náročného cvičení svou schopnost vizualizace a hraní skladeb po pouhém neslyšném přečtení. Poslední roky studia prakticky jen hrál virtuózní skladby, často jen s použitím vizualizace, ale když mu v roce 1978 nabídl profesor Josef Koďousek, aby šel k němu studovat na AMU, již neuvažoval o kariéře interpreta a odmítl. 

   

Od roku 1975 začal studovat skladbu u profesora Jiřího Válka, Oldřicha Semeráka a Jindřicha Felda. 

   

První ocenění ve skladatelských soutěžích získal již v roce 1976 a jeho absolventský kvintet pro harfu a smyčcový kvartet (nahrávka Českého rozhlasu z roku 1985) se stal předmětem četných rozborů a analýz i v zahraničí. 

   

Na Pražské konzervatoři absolvoval obory hra na violu a skladbu. Na Karlově univerzitě pak obor hudební věda (doktorát 1989) a postgraduální studium hudební teorie na HAMU.

   

Své odborné hudební vzdělání prohluboval dalším systematickým soukromým studiem u renomovaných pedagogů (zejména u J. Burghausera, P. Ebena,
I. Kurze a V. Riedlbaucha). Po absolutoriu skladby a hudební vědy působil v redakci DILIA a v Supraphonu a řadu let působil pedagogicky. Od roku 1981 byl stálým přispěvatelem různých periodik a vytvořil množství hudebních recenzí a kritik, studií, aj.    

             

Od roku 1984 organizačně působil zejména v kultuře a umění, kde působil v řadě řídících pozic.

 

V květnu 1990 byl jmenován předsedou Asociace tělesné a duševní kultury (organizace sdružující významné odborníky z různých oblastí) a v červnu 1990 se stal ústředním ředitelem ATDK, která byla nejprve pouze podpůrnou organizací, ovšem po rozpadu Asociace a transformaci ATDK vytvořil z této organizace silný řetězec působící v řadě oblastí.

 

Od roku 1990 se hudebně na více, než čtvrt století v české republice prakticky odmlčel a většina jeho hudby od té doby téměř výhradně zněla v zahraničí na různých pódiích, festivalech, soutěžích,  aj., kde získává stále více ocenění a uznání.

 

Kromě hudby, byla Müllerovou celoživotní láskou asijská kultura a bojová umění a od patnácti let intenzivně studoval  psychologii, akustiku a muzikoterapii.      Logicky tak vznikla promyšlená syntéza poznatků těchto oborů i v jeho vlastní umělecké tvorbě. 

 

Michal Müller si celý život chrání své soukromí, proto většina jeho děl, včetně odborných a literárních vychází pod pseudonymy.

 

PhDr. Michal Müller © 2018. Všechna práva vyhrazena!